Uitschrijven

U wilt uw abonnement bij Fit Academie Bokkeduinen beëindigen? Dat kan door een mailtje te sturen naar Jelle Mulder (Coördinator Fitnesscentrum).

Wij zouden het echter wel ontzettend jammer vinden om u als lid kwijt te raken. Aangezien wij continu een hoge kwaliteit van ons centrum nastreven, zouden wij graag willen weten wat de reden is voor uw opzegging en in hoeverre u tevreden bent geweest over de diverse faciliteiten. Kunt u dat in uw uitschrijf mailtje vermelden?

Aandachtspunten:

  • Opzegging kan plaatsvinden na het einde van de afgesproken minimale abonnementsperiode.
  • De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt 1 maand, waarbij de inschrijfdatum bepalend is en een eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend.
  • Indien u Fit Academie Bokkeduinen een machtiging heeft verleend voor het automatisch incasseren van de termijnen, zal na afschrijving van de laatste termijn de machtiging worden stopgezet.
  • Bij opzegging van een contant abonnement dient de opzegtermijn en eventuele achterstallige contributie in één keer contant te worden voldaan.

* Opzegtermijn: De einddatum van uw lidmaatschap wordt vastgesteld conform de Algemene Reglementen Fit Academie Bokkeduinen (artikel 4 & 12 v/d lidmaatschappen).